PHP Classes

File: README-BG.TXT

Recommend this page to a friend!
  Classes of Svetoslav Marinov  >  Constant Management class  >  README-BG.TXT  >  Download  
File: README-BG.TXT
Role: Documentation
Content type: text/plain
Description: Readme file (Bulgarian Version)
Class: Constant Management class
Define constant values that can be updated
Author: By
Last change:
Date: 17 years ago
Size: 2,538 bytes
 

Contents

Class file image Download
Клас constmgr - Клас за управление на константи и манипулиране стойностите им динамично. 1. Описание 2. Пример 3. За автора 4. Заключение 1. Описание ================================= Целта на тази статия е да Ви покаже как можете да променяте стойности на константи по време на изпълнение на Вашите скриптове. Звучи противоречиво, но е възможно, и си има своята цена. Класът constmgr е използва за да се дефинират стойности на константи и да им се променя техните стойности когато разработчикът прецени. Ето как протича процесът стъпка по стъпка: 0) изтегляте си пакета constmgr (клас + пример) от адрес: (изисква регистрация) http://phpclasses.org/constmgr 1) създавате инстанция на класа constmgr .............. require_once( "constmgr.class.php" ); $obj =& new constmgr(); .............. 2) дефнинираме желаните константи. Бележка: 1) за да можете да използвате възможността за промяна стойността на константа, тя трябва да се дефнира задължително с класа constmgr. .............. $obj->set( "DRAGON", "DRAGON value" ); .............. 2) не трябва да декларирате константата преди декларирането й с класа constmgr e.g.: .............. // грешно define( "DRAGON", "first DRAGON value wrongly defined & wan't be changed later!" ); $obj =& new constmgr(); // this method call won't update the value $obj->set( "DRAGON", "DRAGON value" ); .............. 3) Достъп до стойността на дефнинираната константа ${DRAGON} или $obj->get("DRAGON"); Бележка: когато правите достъп до константата по обичайния начин, тя би имала "служебна" стойност, която има специално значение за класа constmgr. // грешно print ("const: " . DRAGON); // правилно #1 print ("const: " . {DRAGON}); // правилно #2 print ("const: " . $obj->get("DRAGON")); 2. Пример ================================= пакетът съдържа пример. 3. За автора ================================= Светослав Маринов <svetoslav.marinov@gmail.com> Завършил е Технически Университет в гр. София специалност Електротехника. Завършил (семестриално) Конпютърни системи и технологии към факултета за следдипломна квалификация. грешки, коментари, подобрение са винаги добре дошли. 4. Заключение ================================= Когато правите достъп до константи по начина ${DRAGON} може да леко досадно, но в същото време имате възможността да задавате динамично стойности. Всичко най-добро, Светослав Маринов svetoslav.marinov@gmail.com