PHP Classes

File: dist/lang/summernote-da-DK.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Abed Nego Ragil Putra  >  Giga CMS  >  dist/lang/summernote-da-DK.js  >  Download  
File: dist/lang/summernote-da-DK.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Giga CMS
Multi-user content management system
Author: By
Last change:
Date: 5 years ago
Size: 3,215 bytes
 

Contents

Class file image Download
(function ($) {
 $.extend($.summernote.lang, {
  'da-DK': {
   font: {
    bold: 'Fed',
    italic: 'Kursiv',
    underline: 'Understreget',
    clear: 'Fjern formatering',
    height: 'Højde',
    name: 'Skrifttype',
    strikethrough: 'Gennemstreget',
    subscript: 'Sænket skrift',
    superscript: 'Hævet skrift',
    size: 'Skriftstørrelse'
   },
   image: {
    image: 'Billede',
    insert: 'Indsæt billede',
    resizeFull: 'Original størrelse',
    resizeHalf: 'Halv størrelse',
    resizeQuarter: 'Kvart størrelse',
    floatLeft: 'Venstrestillet',
    floatRight: 'Højrestillet',
    floatNone: 'Fjern formatering',
    shapeRounded: 'Form: Runde kanter',
    shapeCircle: 'Form: Cirkel',
    shapeThumbnail: 'Form: Miniature',
    shapeNone: 'Form: Ingen',
    dragImageHere: 'Træk billede hertil',
    dropImage: 'Slip billede',
    selectFromFiles: 'Vælg billed-fil',
    maximumFileSize: 'Maks fil størrelse',
    maximumFileSizeError: 'Filen er større end maks tilladte fil størrelse!',
    url: 'Billede URL',
    remove: 'Fjern billede'
   },
   video: {
    video: 'Video',
    videoLink: 'Video Link',
    insert: 'Indsæt Video',
    url: 'Video URL?',
    providers: '(YouTube, Vimeo, Vine, Instagram, DailyMotion eller Youku)'
   },
   link: {
    link: 'Link',
    insert: 'Indsæt link',
    unlink: 'Fjern link',
    edit: 'Rediger',
    textToDisplay: 'Visningstekst',
    url: 'Hvor skal linket pege hen?',
    openInNewWindow: 'Åbn i nyt vindue'
   },
   table: {
    table: 'Tabel'
   },
   hr: {
    insert: 'Indsæt horisontal linje'
   },
   style: {
    style: 'Stil',
    p: 'p',
    blockquote: 'Citat',
    pre: 'Kode',
    h1: 'Overskrift 1',
    h2: 'Overskrift 2',
    h3: 'Overskrift 3',
    h4: 'Overskrift 4',
    h5: 'Overskrift 5',
    h6: 'Overskrift 6'
   },
   lists: {
    unordered: 'Punktopstillet liste',
    ordered: 'Nummereret liste'
   },
   options: {
    help: 'Hjælp',
    fullscreen: 'Fuld skærm',
    codeview: 'HTML-Visning'
   },
   paragraph: {
    paragraph: 'Afsnit',
    outdent: 'Formindsk indryk',
    indent: 'Forøg indryk',
    left: 'Venstrestillet',
    center: 'Centreret',
    right: 'Højrestillet',
    justify: 'Blokjuster'
   },
   color: {
    recent: 'Nyligt valgt farve',
    more: 'Flere farver',
    background: 'Baggrund',
    foreground: 'Forgrund',
    transparent: 'Transparent',
    setTransparent: 'Sæt transparent',
    reset: 'Nulstil',
    resetToDefault: 'Gendan standardindstillinger'
   },
   shortcut: {
    shortcuts: 'Genveje',
    close: 'Luk',
    textFormatting: 'Tekstformatering',
    action: 'Handling',
    paragraphFormatting: 'Afsnitsformatering',
    documentStyle: 'Dokumentstil'
   },
   history: {
    undo: 'Fortryd',
    redo: 'Annuller fortryd'
   }

  }
 });
})(jQuery);
For more information send a message to info at phpclasses dot org.