PHP Classes

File: dist/lang/summernote-sk-SK.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Abed Nego Ragil Putra  >  Giga CMS  >  dist/lang/summernote-sk-SK.js  >  Download  
File: dist/lang/summernote-sk-SK.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Giga CMS
Multi-user content management system
Author: By
Last change:
Date: 5 years ago
Size: 2,902 bytes
 

Contents

Class file image Download
(function ($) {
 $.extend($.summernote.lang, {
  'sk-SK': {
   font: {
    bold: 'Tučné',
    italic: 'Kurzíva',
    underline: 'Podčiarknutie',
    clear: 'Odstrániť štýl písma',
    height: 'Výška riadku',
    strikethrough: 'Prečiarknuté',
    size: 'Veľkosť písma'
   },
   image: {
    image: 'Obrázok',
    insert: 'Vložiť obrázok',
    resizeFull: 'Pôvodná veľkosť',
    resizeHalf: 'Polovičná veľkosť',
    resizeQuarter: 'Štvrtinová veľkosť',
    floatLeft: 'Umiestniť doľava',
    floatRight: 'Umiestniť doprava',
    floatNone: 'Bez zarovnania',
    dragImageHere: 'Pretiahnuť sem obrázok',
    selectFromFiles: 'Vybrať súbor',
    url: 'URL obrázku'
   },
   video: {
    video: 'Video',
    videoLink: 'Odkaz videa',
    insert: 'Vložiť video',
    url: 'URL videa?',
    providers: '(YouTube, Vimeo, Vine, Instagram, DailyMotion alebo Youku)'
   },
   link: {
    link: 'Odkaz',
    insert: 'Vytvoriť odkaz',
    unlink: 'Zrušiť odkaz',
    edit: 'Upraviť',
    textToDisplay: 'Zobrazovaný text',
    url: 'Na akú URL adresu má tento odkaz viesť?',
    openInNewWindow: 'Otvoriť v novom okne'
   },
   table: {
    table: 'Tabuľka'
   },
   hr: {
    insert: 'Vložit vodorovnú čiaru'
   },
   style: {
    style: 'Štýl',
    p: 'Normálny',
    blockquote: 'Citácia',
    pre: 'Kód',
    h1: 'Nadpis 1',
    h2: 'Nadpis 2',
    h3: 'Nadpis 3',
    h4: 'Nadpis 4',
    h5: 'Nadpis 5',
    h6: 'Nadpis 6'
   },
   lists: {
    unordered: 'Odrážkový zoznam',
    ordered: 'Číselný zoznam'
   },
   options: {
    help: 'Pomoc',
    fullscreen: 'Celá obrazovka',
    codeview: 'HTML kód'
   },
   paragraph: {
    paragraph: 'Odsek',
    outdent: 'Zväčšiť odsadenie',
    indent: 'Zmenšiť odsadenie',
    left: 'Zarovnať doľava',
    center: 'Zarovnať na stred',
    right: 'Zarovnať doprava',
    justify: 'Zarovnať obojstranne'
   },
   color: {
    recent: 'Aktuálna farba',
    more: 'Dalšie farby',
    background: 'Farba pozadia',
    foreground: 'Farba písma',
    transparent: 'Priehľadnosť',
    setTransparent: 'Nastaviť priehľadnosť',
    reset: 'Obnoviť',
    resetToDefault: 'Obnoviť prednastavené'
   },
   shortcut: {
    shortcuts: 'Klávesové skratky',
    close: 'Zavrieť',
    textFormatting: 'Formátovanie textu',
    action: 'Akcia',
    paragraphFormatting: 'Formátovanie odseku',
    documentStyle: 'Štýl dokumentu'
   },
   history: {
    undo: 'Krok vzad',
    redo: 'Krok dopredu'
   }
  }
 });
})(jQuery);
For more information send a message to info at phpclasses dot org.