PHP Classes

File: dist/lang/summernote-sr-RS.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Abed Nego Ragil Putra  >  Giga CMS  >  dist/lang/summernote-sr-RS.js  >  Download  
File: dist/lang/summernote-sr-RS.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Giga CMS
Multi-user content management system
Author: By
Last change:
Date: 5 years ago
Size: 3,550 bytes
 

Contents

Class file image Download
(function ($) {
 $.extend($.summernote.lang, {
  'sr-RS': {
   font: {
    bold: 'Подебљано',
    italic: 'Курзив',
    underline: 'Подвучено',
    clear: 'Уклони стилове фонта',
    height: 'Висина линије',
    strikethrough: 'Прецртано',
    size: 'Величина фонта'
   },
   image: {
    image: 'Слика',
    insert: 'Уметни слику',
    resizeFull: 'Пуна величина',
    resizeHalf: 'Умањи на 50%',
    resizeQuarter: 'Умањи на 25%',
    floatLeft: 'Уз леву ивицу',
    floatRight: 'Уз десну ивицу',
    floatNone: 'Без равнања',
    dragImageHere: 'Превуци слику овде',
    selectFromFiles: 'Изабери из датотеке',
    url: 'Адреса слике',
    remove: 'Уклони слику'
   },
   video: {
    video: 'Видео',
    videoLink: 'Веза ка видеу',
    insert: 'Уметни видео',
    url: 'URL видео',
    providers: '(YouTube, Vimeo, Vine, Instagram, DailyMotion или Youku)'
   },
   link: {
    link: 'Веза',
    insert: 'Уметни везу',
    unlink: 'Уклони везу',
    edit: 'Уреди',
    textToDisplay: 'Текст за приказ',
    url: 'Интернет адреса',
    openInNewWindow: 'Отвори у новом прозору'
   },
   table: {
    table: 'Табела'
   },
   hr: {
    insert: 'Уметни хоризонталну линију'
   },
   style: {
    style: 'Стил',
    p: 'Нормални',
    blockquote: 'Цитат',
    pre: 'Код',
    h1: 'Заглавље 1',
    h2: 'Заглавље 2',
    h3: 'Заглавље 3',
    h4: 'Заглавље 4',
    h5: 'Заглавље 5',
    h6: 'Заглавље 6'
   },
   lists: {
    unordered: 'Обична листа',
    ordered: 'Нумерисана листа'
   },
   options: {
    help: 'Помоћ',
    fullscreen: 'Преко целог екрана',
    codeview: 'Изворни код'
   },
   paragraph: {
    paragraph: 'Параграф',
    outdent: 'Смањи увлачење',
    indent: 'Повечај увлачење',
    left: 'Поравнај у лево',
    center: 'Центрирано',
    right: 'Поравнај у десно',
    justify: 'Поравнај обострано'
   },
   color: {
    recent: 'Последња боја',
    more: 'Више боја',
    background: 'Боја позадине',
    foreground: 'Боја текста',
    transparent: 'Провидна',
    setTransparent: 'Провидна',
    reset: 'Опозив',
    resetToDefault: 'Подразумевана'
   },
   shortcut: {
    shortcuts: 'Пречице са тастатуре',
    close: 'Затвори',
    textFormatting: 'Форматирање текста',
    action: 'Акција',
    paragraphFormatting: 'Форматирање параграфа',
    documentStyle: 'Стил документа',
    extraKeys: 'Додатне комбинације'
   },
   history: {
    undo: 'Поништи',
    redo: 'Понови'
   }
  }
 });
})(jQuery);
For more information send a message to info at phpclasses dot org.