PHP Classes

File: dist/lang/summernote-sv-SE.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Abed Nego Ragil Putra  >  Giga CMS  >  dist/lang/summernote-sv-SE.js  >  Download  
File: dist/lang/summernote-sv-SE.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Giga CMS
Multi-user content management system
Author: By
Last change:
Date: 5 years ago
Size: 2,840 bytes
 

Contents

Class file image Download
(function ($) {
 $.extend($.summernote.lang, {
  'sv-SE': {
   font: {
    bold: 'Fet',
    italic: 'Kursiv',
    underline: 'Understruken',
    clear: 'Radera formatering',
    height: 'Radavstånd',
    name: 'Teckensnitt',
    strikethrough: 'Genomstruken',
    size: 'Teckenstorlek'
   },
   image: {
    image: 'Bild',
    insert: 'Infoga bild',
    resizeFull: 'Full storlek',
    resizeHalf: 'Halv storlek',
    resizeQuarter: 'En fjärdedel i storlek',
    floatLeft: 'Vänsterjusterad',
    floatRight: 'Högerjusterad',
    floatNone: 'Ingen justering',
    dragImageHere: 'Dra en bild hit',
    selectFromFiles: 'Välj från filer',
    url: 'Länk till bild',
    remove: 'Ta bort bild'
   },
   video: {
    video: 'Filmklipp',
    videoLink: 'Länk till filmklipp',
    insert: 'Infoga filmklipp',
    url: 'Länk till filmklipp',
    providers: '(YouTube, Vimeo, Vine, Instagram, DailyMotion eller Youku)'
   },
   link: {
    link: 'Länk',
    insert: 'Infoga länk',
    unlink: 'Ta bort länk',
    edit: 'Redigera',
    textToDisplay: 'Visningstext',
    url: 'Till vilken URL ska denna länk peka?',
    openInNewWindow: 'Öppna i ett nytt fönster'
   },
   table: {
    table: 'Tabell'
   },
   hr: {
    insert: 'Infoga horisontell linje'
   },
   style: {
    style: 'Stil',
    p: 'p',
    blockquote: 'Citat',
    pre: 'Kod',
    h1: 'Rubrik 1',
    h2: 'Rubrik 2',
    h3: 'Rubrik 3',
    h4: 'Rubrik 4',
    h5: 'Rubrik 5',
    h6: 'Rubrik 6'
   },
   lists: {
    unordered: 'Punktlista',
    ordered: 'Numrerad lista'
   },
   options: {
    help: 'Hjälp',
    fullscreen: 'Fullskärm',
    codeview: 'HTML-visning'
   },
   paragraph: {
    paragraph: 'Justera text',
    outdent: 'Minska indrag',
    indent: 'Öka indrag',
    left: 'Vänsterjusterad',
    center: 'Centrerad',
    right: 'Högerjusterad',
    justify: 'Justera text'
   },
   color: {
    recent: 'Senast använda färg',
    more: 'Fler färger',
    background: 'Bakgrundsfärg',
    foreground: 'Teckenfärg',
    transparent: 'Genomskinlig',
    setTransparent: 'Gör genomskinlig',
    reset: 'Nollställ',
    resetToDefault: 'Återställ till standard'
   },
   shortcut: {
    shortcuts: 'Kortkommandon',
    close: 'Stäng',
    textFormatting: 'Textformatering',
    action: 'Funktion',
    paragraphFormatting: 'Avsnittsformatering',
    documentStyle: 'Dokumentstil'
   },
   history: {
    undo: 'Ångra',
    redo: 'Gör om'
   }
  }
 });
})(jQuery);
For more information send a message to info at phpclasses dot org.