PHP Classes

File: dist/lang/summernote-tr-TR.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Abed Nego Ragil Putra  >  Giga CMS  >  dist/lang/summernote-tr-TR.js  >  Download  
File: dist/lang/summernote-tr-TR.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Giga CMS
Multi-user content management system
Author: By
Last change:
Date: 5 years ago
Size: 5,040 bytes
 

Contents

Class file image Download
(function ($) {
 $.extend($.summernote.lang, {
  'tr-TR': {
   font: {
    bold: 'Kalın',
    italic: 'İtalik',
    underline: 'Altı çizili',
    clear: 'Temizle',
    height: 'Satır yüksekliği',
    name: 'Yazı Tipi',
    strikethrough: 'Üstü çizili',
    subscript: 'Alt Simge',
    superscript: 'Üst Simge',
    size: 'Yazı tipi boyutu'
   },
   image: {
    image: 'Resim',
    insert: 'Resim ekle',
    resizeFull: 'Orjinal boyut',
    resizeHalf: '1/2 boyut',
    resizeQuarter: '1/4 boyut',
    floatLeft: 'Sola hizala',
    floatRight: 'Sağa hizala',
    floatNone: 'Hizalamayı kaldır',
    shapeRounded: 'Şekil: Yuvarlatılmış Köşe',
    shapeCircle: 'Şekil: Daire',
    shapeThumbnail: 'Şekil: K.Resim',
    shapeNone: 'Şekil: Yok',
    dragImageHere: 'Buraya sürükleyin',
    dropImage: 'Resim veya metni bırakın',
    selectFromFiles: 'Dosya seçin',
    maximumFileSize: 'Maksimum dosya boyutu',
    maximumFileSizeError: 'Maksimum dosya boyutu aşıldı.',
    url: 'Resim bağlantısı',
    remove: 'Resimi Kaldır'
   },
   video: {
    video: 'Video',
    videoLink: 'Video bağlantısı',
    insert: 'Video ekle',
    url: 'Video bağlantısı?',
    providers: '(YouTube, Vimeo, Vine, Instagram, DailyMotion veya Youku)'
   },
   link: {
    link: 'Bağlantı',
    insert: 'Bağlantı ekle',
    unlink: 'Bağlantıyı kaldır',
    edit: 'Bağlantıyı düzenle',
    textToDisplay: 'Görüntülemek için',
    url: 'Bağlantı adresi?',
    openInNewWindow: 'Yeni pencerede aç'
   },
   table: {
    table: 'Tablo'
   },
   hr: {
    insert: 'Yatay çizgi ekle'
   },
   style: {
    style: 'Biçim',
    p: 'p',
    blockquote: 'Alıntı',
    pre: 'Önbiçimli',
    h1: 'Başlık 1',
    h2: 'Başlık 2',
    h3: 'Başlık 3',
    h4: 'Başlık 4',
    h5: 'Başlık 5',
    h6: 'Başlık 6'
   },
   lists: {
    unordered: 'Madde işaretli liste',
    ordered: 'Numaralı liste'
   },
   options: {
    help: 'Yardım',
    fullscreen: 'Tam ekran',
    codeview: 'HTML Kodu'
   },
   paragraph: {
    paragraph: 'Paragraf',
    outdent: 'Girintiyi artır',
    indent: 'Girintiyi azalt',
    left: 'Sola hizala',
    center: 'Ortaya hizala',
    right: 'Sağa hizala',
    justify: 'Yasla'
   },
   color: {
    recent: 'Son renk',
    more: 'Daha fazla renk',
    background: 'Arka plan rengi',
    foreground: 'Yazı rengi',
    transparent: 'Seffaflık',
    setTransparent: 'Şeffaflığı ayarla',
    reset: 'Sıfırla',
    resetToDefault: 'Varsayılanlara sıfırla'
   },
   shortcut: {
    shortcuts: 'Kısayollar',
    close: 'Kapat',
    textFormatting: 'Yazı biçimlendirme',
    action: 'Eylem',
    paragraphFormatting: 'Paragraf biçimlendirme',
    documentStyle: 'Biçim',
    extraKeys: 'İlave anahtarlar'
   },
   help: {
    'insertParagraph': 'Paragraf ekler',
    'undo': 'Son komudu geri alır',
    'redo': 'Son komudu yineler',
    'tab': 'Girintiyi artırır',
    'untab': 'Girintiyi azaltır',
    'bold': 'Kalın yazma stilini ayarlar',
    'italic': 'İtalik yazma stilini ayarlar',
    'underline': 'Altı çizgili yazma stilini ayarlar',
    'strikethrough': 'Üstü çizgili yazma stilini ayarlar',
    'removeFormat': 'Biçimlendirmeyi temizler',
    'justifyLeft': 'Yazıyı sola hizalar',
    'justifyCenter': 'Yazıyı ortalar',
    'justifyRight': 'Yazıyı sağa hizalar',
    'justifyFull': 'Yazıyı her iki tarafa yazlar',
    'insertUnorderedList': 'Madde işaretli liste ekler',
    'insertOrderedList': 'Numaralı liste ekler',
    'outdent': 'Aktif paragrafın girintisini azaltır',
    'indent': 'Aktif paragrafın girintisini artırır',
    'formatPara': 'Aktif bloğun biçimini paragraf (p) olarak değiştirir',
    'formatH1': 'Aktif bloğun biçimini başlık 1 (h1) olarak değiştirir',
    'formatH2': 'Aktif bloğun biçimini başlık 2 (h2) olarak değiştirir',
    'formatH3': 'Aktif bloğun biçimini başlık 3 (h3) olarak değiştirir',
    'formatH4': 'Aktif bloğun biçimini başlık 4 (h4) olarak değiştirir',
    'formatH5': 'Aktif bloğun biçimini başlık 5 (h5) olarak değiştirir',
    'formatH6': 'Aktif bloğun biçimini başlık 6 (h6) olarak değiştirir',
    'insertHorizontalRule': 'Yatay çizgi ekler',
    'linkDialog.show': 'Bağlantı ayar kutusunu gösterir'
   },
   history: {
    undo: 'Geri al',
    redo: 'Yinele'
   },
   specialChar: {
    specialChar: 'ÖZEL KARAKTERLER',
    select: 'Özel Karakterleri seçin'
   }
  }
 });
})(jQuery);
For more information send a message to info at phpclasses dot org.