PHP Classes

File: parameters.ini

Recommend this page to a friend!
  Classes of Alfred Pellemans  >  clsINI  >  parameters.ini  >  Download  
File: parameters.ini
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: example of ini-file, used by example.php
Class: clsINI
Edit INI configuration file using a Web interface
Author: By
Last change:
Date: 12 years ago
Size: 995 bytes
 

Contents

Class file image Download
; this is an example ini-file
; A Pellemans
; 23-9-2009

[guestbook]
; this section initializes parameters used by the guestbook
number_of_guestbookitems_visible = 3  ; aantal zichtbare gastenboekitems in rechterkolom

[algemeen]
; this section is used for common parameters
max_number_files_tmpdir = 1000     ; maximaal aantal file in tmp voordat deze geleegd wordt
lastaction_time_frame = 3600      ; de periode waarover de laatste acties wordne bewaard (in s)
user_online_time_frame = 900      ; de periode waarover de users worden getoond in scherm online

[track]
; this section is used specially for track information
speed_what_we_call_stop = 2       ; snelheid die we gelijkstellen aan nul om de tijdbewogen te berekenen
time_which_is_defined_as_stop = 60   ; tijd die we minimaal niet bewogen moeten hebben om als stop gekenmerkt te worden
filter_height_number_of_points = 4   ; filter voor de hoogtegegevens : aantal punten voor het middelingsalgoritme
For more information send a message to info at phpclasses dot org.