PHP Classes

File: bootstrap/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/cs.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Minh Tien  >  Noblesse CMS  >  bootstrap/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/cs.js  >  Download  
File: bootstrap/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/cs.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Noblesse CMS
Content management system with custom plugins
Author: By
Last change:
Date: 7 years ago
Size: 4,967 bytes
 

Contents

Class file image Download
/*
 Copyright (c) 2003-2015, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
 For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.plugins.setLang("specialchar","cs",{euro:"Znak eura",lsquo:"Počáteční uvozovka jednoduchá",rsquo:"Koncová uvozovka jednoduchá",ldquo:"Počáteční uvozovka dvojitá",rdquo:"Koncová uvozovka dvojitá",ndash:"En pomlčka",mdash:"Em pomlčka",iexcl:"Obrácený vykřičník",cent:"Znak centu",pound:"Znak libry",curren:"Znak měny",yen:"Znak jenu",brvbar:"Přerušená svislá čára",sect:"Znak oddílu",uml:"Přehláska",copy:"Znak copyrightu",ordf:"Ženský indikátor rodu",laquo:"Znak dvojitých lomených uvozovek vlevo",
not:"Logistický zápor",reg:"Znak registrace",macr:"Pomlčka nad",deg:"Znak stupně",sup2:"Dvojka jako horní index",sup3:"Trojka jako horní index",acute:"Čárka nad vpravo",micro:"Znak mikro",para:"Znak odstavce",middot:"Tečka uprostřed",cedil:"Ocásek vlevo",sup1:"Jednička jako horní index",ordm:"Mužský indikátor rodu",raquo:"Znak dvojitých lomených uvozovek vpravo",frac14:"Obyčejný zlomek jedna čtvrtina",frac12:"Obyčejný zlomek jedna polovina",frac34:"Obyčejný zlomek tři čtvrtiny",iquest:"Znak obráceného otazníku",
Agrave:"Velké písmeno latinky A s čárkou nad vlevo",Aacute:"Velké písmeno latinky A s čárkou nad vpravo",Acirc:"Velké písmeno latinky A s vokáněm",Atilde:"Velké písmeno latinky A s tildou",Auml:"Velké písmeno latinky A s dvěma tečkami",Aring:"Velké písmeno latinky A s kroužkem nad",AElig:"Velké písmeno latinky Ae",Ccedil:"Velké písmeno latinky C s ocáskem vlevo",Egrave:"Velké písmeno latinky E s čárkou nad vlevo",Eacute:"Velké písmeno latinky E s čárkou nad vpravo",Ecirc:"Velké písmeno latinky E s vokáněm",
Euml:"Velké písmeno latinky E s dvěma tečkami",Igrave:"Velké písmeno latinky I s čárkou nad vlevo",Iacute:"Velké písmeno latinky I s čárkou nad vpravo",Icirc:"Velké písmeno latinky I s vokáněm",Iuml:"Velké písmeno latinky I s dvěma tečkami",ETH:"Velké písmeno latinky Eth",Ntilde:"Velké písmeno latinky N s tildou",Ograve:"Velké písmeno latinky O s čárkou nad vlevo",Oacute:"Velké písmeno latinky O s čárkou nad vpravo",Ocirc:"Velké písmeno latinky O s vokáněm",Otilde:"Velké písmeno latinky O s tildou",
Ouml:"Velké písmeno latinky O s dvěma tečkami",times:"Znak násobení",Oslash:"Velké písmeno latinky O přeškrtnuté",Ugrave:"Velké písmeno latinky U s čárkou nad vlevo",Uacute:"Velké písmeno latinky U s čárkou nad vpravo",Ucirc:"Velké písmeno latinky U s vokáněm",Uuml:"Velké písmeno latinky U s dvěma tečkami",Yacute:"Velké písmeno latinky Y s čárkou nad vpravo",THORN:"Velké písmeno latinky Thorn",szlig:"Malé písmeno latinky ostré s",agrave:"Malé písmeno latinky a s čárkou nad vlevo",aacute:"Malé písmeno latinky a s čárkou nad vpravo",
acirc:"Malé písmeno latinky a s vokáněm",atilde:"Malé písmeno latinky a s tildou",auml:"Malé písmeno latinky a s dvěma tečkami",aring:"Malé písmeno latinky a s kroužkem nad",aelig:"Malé písmeno latinky ae",ccedil:"Malé písmeno latinky c s ocáskem vlevo",egrave:"Malé písmeno latinky e s čárkou nad vlevo",eacute:"Malé písmeno latinky e s čárkou nad vpravo",ecirc:"Malé písmeno latinky e s vokáněm",euml:"Malé písmeno latinky e s dvěma tečkami",igrave:"Malé písmeno latinky i s čárkou nad vlevo",iacute:"Malé písmeno latinky i s čárkou nad vpravo",
icirc:"Malé písmeno latinky i s vokáněm",iuml:"Malé písmeno latinky i s dvěma tečkami",eth:"Malé písmeno latinky eth",ntilde:"Malé písmeno latinky n s tildou",ograve:"Malé písmeno latinky o s čárkou nad vlevo",oacute:"Malé písmeno latinky o s čárkou nad vpravo",ocirc:"Malé písmeno latinky o s vokáněm",otilde:"Malé písmeno latinky o s tildou",ouml:"Malé písmeno latinky o s dvěma tečkami",divide:"Znak dělení",oslash:"Malé písmeno latinky o přeškrtnuté",ugrave:"Malé písmeno latinky u s čárkou nad vlevo",
uacute:"Malé písmeno latinky u s čárkou nad vpravo",ucirc:"Malé písmeno latinky u s vokáněm",uuml:"Malé písmeno latinky u s dvěma tečkami",yacute:"Malé písmeno latinky y s čárkou nad vpravo",thorn:"Malé písmeno latinky thorn",yuml:"Malé písmeno latinky y s dvěma tečkami",OElig:"Velká ligatura latinky OE",oelig:"Malá ligatura latinky OE",372:"Velké písmeno latinky W s vokáněm",374:"Velké písmeno latinky Y s vokáněm",373:"Malé písmeno latinky w s vokáněm",375:"Malé písmeno latinky y s vokáněm",sbquo:"Dolní 9 uvozovka jednoduchá",
8219:"Horní obrácená 9 uvozovka jednoduchá",bdquo:"Dolní 9 uvozovka dvojitá",hellip:"Trojtečkový úvod",trade:"Obchodní značka",9658:"Černý ukazatel směřující vpravo",bull:"Kolečko",rarr:"Šipka vpravo",rArr:"Dvojitá šipka vpravo",hArr:"Dvojitá šipka vlevo a vpravo",diams:"Černé piky",asymp:"Téměř se rovná"});
For more information send a message to info at phpclasses dot org.