PHP Classes

File: bootstrap/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/gl.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Minh Tien  >  Noblesse CMS  >  bootstrap/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/gl.js  >  Download  
File: bootstrap/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/gl.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Noblesse CMS
Content management system with custom plugins
Author: By
Last change:
Date: 7 years ago
Size: 5,000 bytes
 

Contents

Class file image Download
/*
 Copyright (c) 2003-2015, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
 For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.plugins.setLang("specialchar","gl",{euro:"Símbolo do euro",lsquo:"Comiña simple esquerda",rsquo:"Comiña simple dereita",ldquo:"Comiñas dobres esquerda",rdquo:"Comiñas dobres dereita",ndash:"Guión",mdash:"Raia",iexcl:"Signo de admiración invertido",cent:"Símbolo do centavo",pound:"Símbolo da libra",curren:"Símbolo de moeda",yen:"Símbolo do yen",brvbar:"Barra vertical rota",sect:"Símbolo de sección",uml:"Diérese",copy:"Símbolo de dereitos de autoría",ordf:"Indicador ordinal feminino",laquo:"Comiñas latinas, apertura",
not:"Signo negación",reg:"Símbolo de marca rexistrada",macr:"Guión alto",deg:"Signo de grao",sup2:"Superíndice dous",sup3:"Superíndice tres",acute:"Acento agudo",micro:"Signo de micro",para:"Signo de pi",middot:"Punto medio",cedil:"Cedilla",sup1:"Superíndice un",ordm:"Indicador ordinal masculino",raquo:"Comiñas latinas, peche",frac14:"Fracción ordinaria de un cuarto",frac12:"Fracción ordinaria de un medio",frac34:"Fracción ordinaria de tres cuartos",iquest:"Signo de interrogación invertido",Agrave:"Letra A latina maiúscula con acento grave",
Aacute:"Letra A latina maiúscula con acento agudo",Acirc:"Letra A latina maiúscula con acento circunflexo",Atilde:"Letra A latina maiúscula con til",Auml:"Letra A latina maiúscula con diérese",Aring:"Letra A latina maiúscula con aro enriba",AElig:"Letra Æ latina maiúscula",Ccedil:"Letra C latina maiúscula con cedilla",Egrave:"Letra E latina maiúscula con acento grave",Eacute:"Letra E latina maiúscula con acento agudo",Ecirc:"Letra E latina maiúscula con acento circunflexo",Euml:"Letra E latina maiúscula con diérese",
Igrave:"Letra I latina maiúscula con acento grave",Iacute:"Letra I latina maiúscula con acento agudo",Icirc:"Letra I latina maiúscula con acento circunflexo",Iuml:"Letra I latina maiúscula con diérese",ETH:"Letra Ed latina maiúscula",Ntilde:"Letra N latina maiúscula con til",Ograve:"Letra O latina maiúscula con acento grave",Oacute:"Letra O latina maiúscula con acento agudo",Ocirc:"Letra O latina maiúscula con acento circunflexo",Otilde:"Letra O latina maiúscula con til",Ouml:"Letra O latina maiúscula con diérese",
times:"Signo de multiplicación",Oslash:"Letra O latina maiúscula con barra transversal",Ugrave:"Letra U latina maiúscula con acento grave",Uacute:"Letra U latina maiúscula con acento agudo",Ucirc:"Letra U latina maiúscula con acento circunflexo",Uuml:"Letra U latina maiúscula con diérese",Yacute:"Letra Y latina maiúscula con acento agudo",THORN:"Letra Thorn latina maiúscula",szlig:"Letra s latina forte minúscula",agrave:"Letra a latina minúscula con acento grave",aacute:"Letra a latina minúscula con acento agudo",
acirc:"Letra a latina minúscula con acento circunflexo",atilde:"Letra a latina minúscula con til",auml:"Letra a latina minúscula con diérese",aring:"Letra a latina minúscula con aro enriba",aelig:"Letra æ latina minúscula",ccedil:"Letra c latina minúscula con cedilla",egrave:"Letra e latina minúscula con acento grave",eacute:"Letra e latina minúscula con acento agudo",ecirc:"Letra e latina minúscula con acento circunflexo",euml:"Letra e latina minúscula con diérese",igrave:"Letra i latina minúscula con acento grave",
iacute:"Letra i latina minúscula con acento agudo",icirc:"Letra i latina minúscula con acento circunflexo",iuml:"Letra i latina minúscula con diérese",eth:"Letra ed latina minúscula",ntilde:"Letra n latina minúscula con til",ograve:"Letra o latina minúscula con acento grave",oacute:"Letra o latina minúscula con acento agudo",ocirc:"Letra o latina minúscula con acento circunflexo",otilde:"Letra o latina minúscula con til",ouml:"Letra o latina minúscula con diérese",divide:"Signo de división",oslash:"Letra o latina minúscula con barra transversal",
ugrave:"Letra u latina minúscula con acento grave",uacute:"Letra u latina minúscula con acento agudo",ucirc:"Letra u latina minúscula con acento circunflexo",uuml:"Letra u latina minúscula con diérese",yacute:"Letra y latina minúscula con acento agudo",thorn:"Letra Thorn latina minúscula",yuml:"Letra y latina minúscula con diérese",OElig:"Ligadura OE latina maiúscula",oelig:"Ligadura oe latina minúscula",372:"Letra W latina maiúscula con acento circunflexo",374:"Letra Y latina maiúscula con acento circunflexo",
373:"Letra w latina minúscula con acento circunflexo",375:"Letra y latina minúscula con acento circunflexo",sbquo:"Comiña simple baixa, de apertura",8219:"Comiña simple alta, de peche",bdquo:"Comiñas dobres baixas, de apertura",hellip:"Elipse, puntos suspensivos",trade:"Signo de marca rexistrada",9658:"Apuntador negro apuntando á dereita",bull:"Viñeta",rarr:"Frecha á dereita",rArr:"Frecha dobre á dereita",hArr:"Frecha dobre da esquerda á dereita",diams:"Diamante negro",asymp:"Case igual a"});
For more information send a message to info at phpclasses dot org.