PHP Classes

File: bootstrap/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/lv.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Minh Tien  >  Noblesse CMS  >  bootstrap/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/lv.js  >  Download  
File: bootstrap/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/lv.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Noblesse CMS
Content management system with custom plugins
Author: By
Last change:
Date: 7 years ago
Size: 5,018 bytes
 

Contents

Class file image Download
/*
 Copyright (c) 2003-2015, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
 For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.plugins.setLang("specialchar","lv",{euro:"Euro zīme",lsquo:"Kreisā  vienkārtīga pēdiņa",rsquo:"Labā  vienkārtīga pēdiņa",ldquo:"Kreisā  dubult pēdiņa",rdquo:"Labā dubult pēdiņa",ndash:"En svītra",mdash:"Em svītra",iexcl:"Apgriezta izsaukuma zīme",cent:"Centu naudas zīme",pound:"Sterliņu mārciņu naudas zīme",curren:"Valūtas zīme",yen:"Jenu naudas zīme",brvbar:"Vertikāla pārrauta līnija",sect:"Paragrāfa zīme",uml:"Diakritiska zīme",copy:"Autortiesību zīme",ordf:"Sievišķas kārtas rādītājs",
laquo:"Kreisā dubult stūra pēdiņu zīme",not:"Neparakstīts",reg:"Reģistrēta zīme",macr:"Garumzīme",deg:"Grādu zīme",sup2:"Augšraksts divi",sup3:"Augšraksts trīs",acute:"Akūta uzsvara zīme",micro:"Mikro zīme",para:"Rindkopas zīme ",middot:"Vidējs punkts",cedil:"Āķītis zem burta",sup1:"Augšraksts viens",ordm:"Vīrišķīgas kārtas rādītājs",raquo:"Labā dubult stūra pēdiņu zīme",frac14:"Vulgāra frakcija 1/4",frac12:"Vulgāra frakcija 1/2",frac34:"Vulgāra frakcija 3/4",iquest:"Apgriezta jautājuma zīme",Agrave:"Lielais latīņu burts A ar uzsvara zīmi",
Aacute:"Lielais  latīņu burts A ar akūtu uzsvara zīmi",Acirc:"Lielais latīņu burts A ar diakritisku zīmi",Atilde:"Lielais latīņu burts A ar tildi ",Auml:"Lielais latīņu burts A ar diakritisko zīmi",Aring:"Lielais latīņu burts A ar aplīti augšā",AElig:"Lielais latīņu burts Æ",Ccedil:"Lielais latīņu burts C ar āķīti zem burta",Egrave:"Lielais latīņu burts E ar apostrofu",Eacute:"Lielais latīņu burts E ar akūtu uzsvara zīmi",Ecirc:"Lielais latīņu burts E ar diakritisko zīmi",Euml:"Lielais latīņu burts E ar diakritisko zīmi",
Igrave:"Lielais latīņu burts I ar uzsvaras  zīmi",Iacute:"Lielais latīņu burts I ar akūtu uzsvara zīmi",Icirc:"Lielais latīņu burts I ar diakritisko zīmi",Iuml:"Lielais latīņu burts I ar diakritisko zīmi",ETH:"Lielais latīņu burts Eth",Ntilde:"Lielais latīņu burts N ar tildi",Ograve:"Lielais latīņu burts O ar uzsvara zīmi",Oacute:"Lielais latīņu burts O ar akūto uzsvara zīmi",Ocirc:"Lielais latīņu burts O ar diakritisko zīmi",Otilde:"Lielais latīņu burts O ar tildi",Ouml:"Lielais latīņu burts O ar diakritisko zīmi",
times:"Reizināšanas zīme ",Oslash:"Lielais latīņu burts O ar iesvītrojumu",Ugrave:"Lielais latīņu burts U ar uzsvaras zīmi",Uacute:"Lielais latīņu burts U ar akūto uzsvars zīmi",Ucirc:"Lielais latīņu burts U ar diakritisko zīmi",Uuml:"Lielais latīņu burts U ar diakritisko zīmi",Yacute:"Lielais latīņu burts Y ar akūto uzsvaras zīmi",THORN:"Lielais latīņu burts torn",szlig:"Mazs latīņu burts ar ligatūru",agrave:"Mazs latīņu burts a ar uzsvara zīmi",aacute:"Mazs latīņu burts a ar akūto uzsvara zīmi",
acirc:"Mazs latīņu burts a ar diakritisko zīmi",atilde:"Mazs latīņu burts a ar tildi",auml:"Mazs latīņu burts a ar diakritisko zīmi",aring:"Mazs latīņu burts a ar aplīti augšā",aelig:"Mazs latīņu burts æ",ccedil:"Mazs latīņu burts c ar āķīti zem burta",egrave:"Mazs latīņu burts e ar uzsvara zīmi ",eacute:"Mazs latīņu burts e ar akūtu uzsvara zīmi",ecirc:"Mazs latīņu burts e ar diakritisko zīmi",euml:"Mazs latīņu burts e ar diakritisko zīmi",igrave:"Mazs latīņu burts i ar uzsvara zīmi ",iacute:"Mazs latīņu burts i ar akūtu uzsvara zīmi",
icirc:"Mazs latīņu burts i ar diakritisko zīmi",iuml:"Mazs latīņu burts i ar diakritisko zīmi",eth:"Mazs latīņu burts eth",ntilde:"Mazs latīņu burts n ar tildi",ograve:"Mazs latīņu burts o ar uzsvara zīmi ",oacute:"Mazs latīņu burts o ar akūtu uzsvara zīmi",ocirc:"Mazs latīņu burts o ar diakritisko zīmi",otilde:"Mazs latīņu burts o ar tildi",ouml:"Mazs latīņu burts o ar diakritisko zīmi",divide:"Dalīšanas zīme",oslash:"Mazs latīņu burts o ar iesvītrojumu",ugrave:"Mazs latīņu burts u ar uzsvara zīmi ",
uacute:"Mazs latīņu burts u ar  akūtu uzsvara zīmi",ucirc:"Mazs latīņu burts u ar diakritisko zīmi",uuml:"Mazs latīņu burts u ar diakritisko zīmi",yacute:"Mazs latīņu burts y ar  akūtu uzsvaras zīmi",thorn:"Mazs latīņu burts torns",yuml:"Mazs latīņu burts y ar diakritisko zīmi",OElig:"Liela latīņu ligatūra OE",oelig:"Maza latīņu ligatūra oe",372:"Liels latīņu burts W ar diakritisko zīmi ",374:"Liels latīņu burts Y ar diakritisko zīmi ",373:"Mazs latīņu burts w ar diakritisko zīmi ",375:"Mazs latīņu burts y ar diakritisko zīmi ",
sbquo:"Mazas-9 vienkārtīgas pēdiņas",8219:"Lielas-9 vienkārtīgas apgrieztas pēdiņas",bdquo:"Mazas-9 dubultas pēdiņas",hellip:"Horizontāli daudzpunkti",trade:"Preču zīmes zīme",9658:"Melns pa labi pagriezts radītājs",bull:"Lode",rarr:"Bulta pa labi",rArr:"Dubulta Bulta pa labi",hArr:"Bulta pa kreisi",diams:"Dubulta Bulta pa kreisi",asymp:"Gandrīz vienāds ar"});
For more information send a message to info at phpclasses dot org.